Tuesday, 26 November 2013

KELEBIHAN 4 PERKARA APABILA DILIHAT

Empat perkara yang mana seseorang yang memandangnya akan mendapat pahala:

1- Ibu bapa
2- Al Quran
3- Lautan
4- Kaabah

Ini berdasarkan hadis nabi S.A.W..

" Daripada Aisyah R.A Nabi S.A.W bersabda: Melihat tiga perkara adalah ibadah, melihat ibu bapa, melihat Al Quran, melihat lautan" (Riwayat Abu Nuaim)

dan di tambah melihat kaabah. (Riwayat Abu Daud)


No comments:

Post a comment